Favorite Links
  Home | Historijat discipline | O Klubu | Treneri | Kodeks ponasanja | Novosti  | Sensei Funakoshi | Mudrosti ucitelja | Osnovni stavovi potezi | Galerija slika | Favorite links | Zanimljivosti | Kontakt stranica | Knjiga gostiju / guest book  

Linkovi o borilackim vjestinama

Pretrazivaci
AltaVista
Lycos
Yahoo!
InfoSeek

Linkovi
http://www.wkc-org.net/ Svjetska Karate Konfederacija WKC
http://www.yku.org.yu/index.htm Jugoslovenska Karate Unija
http://www.aiki.co.yu/ Aikido Federacija Srbije
http://www.zee.com/skm/index.shtml Sotokan Karate Magazin na engleskom jeziku
http://www3.sympatico.ca/jeffrey.muir/jeffkori.htm Historija svih karate disciplina (na engleskom jeziku)
http://ase.tufts.edu/karate/katavideos.html 26 Sotokan kata prikazanih na video klipovima